Byggnadsplåtslageri

Vi arbetar med nybyggnation och reperationsarbeten av alla typer av byggnader och objekt, från industribyggnader, bostadshus till kulturhus.

Vi erbjuder taktäckningar, vattenavrinning, fasadarbeten, ventilationshuvar, plåtbeklädnad av skorstenar, fönster och dörrbleck m.m.

Taktäckning med Aluminium.

Taktäckning med Zinkgrå Aluminium.